HUVIKESKUS IIDAM JA AADAM
LAPSEVANEMA INFOLEHT
2019 / 2020 ÕPPEAASTA

Huvikeskus Iidam ja Aadam on lapsesõbralik keskkond, kus laps tunneb ennast oodatuna ning väärtustatuna. Huvikeskuse eesmärgiks on sisustada laste vaba aega põneva klubilise tegevusega, võimaldada suurtele ja väikestele eduelamust läbi käelise tegevuse ning pakkuda uuenduslikku lähenemisi enda loomevõime avastamiseks. Huvikeskuse eesmärgiks üldiselt on toetava ja võimalusterohke õpikeskkonna loomine, väärtustades seejuures rahvatraditsioone ja taaskasutust.

KOOLI STRUKTUUR
Õppetöö Huvikeskuses Iidam ja Aadam kulgeb astmeliselt.
  • Eelkoolirühm: Kunsti/meisterdamise ring                 4-7aastased
  • Koolirühm: Kunsti/kunstiloo ring                        7-12 aastat

ÕPPEKORRALDUS
Õppetegevus kestab septembrist mai lõpuni.  Õppetegevus toimub kord nädalas 1,5-2 tundi (kursuse maht kuni 64h). Võimalusel toimuvad 7-12 aastaste gruppidele väljasõidud või õppekäigud (näitused, galeriid, muuseumid jne). Õppeaasta lõpus toimub laste töödest näitus.  Õppegrupi suurus on kuni 9 last. Õppekava jaotub vanuse- ja raskusastme järgi. Õpe toimub huvikeskuse poolt renditud ruumides. Õppetegevuse korraldamisel on lähtutud õpilaste vajadustest ning huvidest.

Riiklikel pühadel ja vaheaegadel õppetööd ei toimu.
Vaheajad:

 1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
 2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
 3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
 4) IV vaheaeg  20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
 Ringidega lõpetame 5. juunil


ÕPPEMAKS
Kunsti ja meisterdamise ring    4-7 aastased        kuutasu 40  eur
Kunstiring   7-13 aastased                              kuutasu 40 eur
Ühe pere lastele on õppemaksu soodustus 10%
Igakuiste arvete maksetähtaeg on iga algava kuu 15. kuupäev v.a september 2019 lepingute sõlmimise perioodil.
Vastavalt Eesti Vabariigi maksuseadustele (Huvikeskus Iidam ja Aadam on Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba omav erahuvikool) maksab Maksu- ja Tolliamet lapsevanematele õppemaksult tulumaksu osa tagasi.

Puudutud tundide eest tasaarvestust ei tehta. Kui lapsevanem teatab lapse puudumisest haiguse tõttu enne tundi ning laps puudub haiguse tõttu rohkem kui 2 x järjest, teeb huvikool kuutasult tagasiarvestuse 2 x kohta. Erahuvikool asendab tunni, mis on ära jäänud kooli tõttu (õpetaja haigestumine, avarii jms).

Õppemaksu hulka kuuluvad kõik kasutatavad õppevahendid, materjalid ja teepausi vahepala.

KOOLI REGISTREERIMINE
Huvikooli vastuvõtmiseks esitab õpilane või alaealise puhul tema seaduslik esindaja huvikooli direktorile avalduse.

Õpilase ja huvikooli vahel sõlmitakse leping.

KONTAKTANDMED
Huvikeskus Iidam ja Aadam pidaja
Kunstilood MTÜ
Postiaadress: Gonsiori 34-7a, Tallinn, 10128
Kunstiringid toimuvad aadressil Laulupeo 21, Tallinn
Telefon: 00372 55998168

E-post: kool@iidamaadam.ee
Koduleht: www.iidamaadam.ee

Huvikooli juhataja Kristiine Špongolts

Huvikooli õpetajad: Airi Aas, Grete Tiigiste, Marika Dizevski, Kristiine Spongolts
Loomerõõmu igasse päeva!
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.