Laste huviklubid

 Huvikeskus Iidam ja Aadam huviringid 2017/2018

kirjuta info@iidamaadam.ee    Huviringide galerii   huviringi kodukord    

Huviringide infokiri lapsevanemale

vajalik eelregistreerimine info@iidamaadam.ee
Poska ja Mesimummu lasteaia lastele saavad ringide juhendajad ise lastele järgi tulla ja ka lasteaeda tagasi viia. 

Huvikeskus Iidam ja Aadam on registreeritud õppekavaga erahuvikool.

E     16.00-17.30    4-7 aastased     Poska ja Mesimummu lasteaia lastele ringi viimise võimalus

T     13.00-14.30    4-7  aastased    Poska lasteaia lastele toomise-viimise võimalus
       16.00-17.30    4-7 aastased     Poska ja Mesimummu lasteaia lastele ringi viimise võimalus

K     13.00-14.30   4-7 aastased      Poska lasteaia lastele toomise-viimise võimalus
        16.00-18.00    7-11 aastased

N    13.00-14.30    4-7 aastased      Poska  lasteaia lastele toomise-viimise võimalus
       15.30-17.30    7-11 aastased

Huvikeskus Iidam ja Aadam on lapsesõbralik keskkond, kus laps tunneb ennast oodatuna ning väärtustatuna. Huvikeskuse eesmärgiks on  sisustada laste vaba aega põneva klubilise tegevusega, võimaldada suurtele ja väikestele eduelamust läbi käelise tegevuse ning pakkuda uuenduslikku lähenemisi enda loomevõime avastamiseks. Huvikeskuse eesmärgiks üldiselt on toetava ja võimalusterohke õpikeskkonna loomine, väärtustades seejuures rahvatraditsioone ja taaskasutust.


Kunstiklubi "Õied" 4-7 aastased

Kunstiring, kus suurema kunstihuviga laps leiab mõttekaaslased, kellega põnevaid kunstiülesandeid lahendada ja omaloomingut teostada. Pakutavad tegevused võimaldavad kasutada väga palju erinevaid materjale ja töövahendeid, katsetada eritehnikaid ja leida igale materjalile loov väljund. Tegevuse aluseks on mõte:  eduelamus on õppeprotsessi aluseks ja turvaline, toetav keskkond tingimuseks. Tegevused on tihedalt põimunud taaskasutuse, rahvakultuuri- ja ajaloopärandiga, sekka alati ka mängulised jutustused vanavanemate juhtumistest ja mõisatused/muinasjutud.

Kunstiklubi „Õunad ” (7-11 aastased) 


Kunstiring on mõeldud algklassilastele, kes sooviksid veidi rohkem kunsti-ja käsitöö- sõbraks saada. Kunstiring ei oota lapselt eelnevaid käelisi oskusi ja eeldusi. Kunstiringis saavad lapsed tutvuda ja katsetada erinevaid tehnikaid ja töövahendeid.  Grupis on  kuni 7 last.
Pakutavad tegevused seovad endas tänapäeva taaskasutuse ja ajaloo põnevad aspektid ning eritehnikad. Kogu huvitegevuse tuumaks on siduda esivanemate pärand tänapäeva innovaatiliste lahendustega. Igas tegevuses võetakse teemaks mõni ese või tegevus ajaloost. Vaadatakse ühiselt filmi, ajakirju ja raamatuid või muud materjali, mis tutvustaks antud teemat lastele. Järgneb jutuajamine, muljete ja arvamuste jagamine ning asutakse teemaga seonduvalt kunstitegevuse või meisterduse juurde. Laps saab oma töö alati koju kaasa ja keskus paneb töödest tehtud fotod kodulehele üles. Kord kvartalis käiakse ühiselt näitustel, muuseumides või kunstnike töökodades, vastavalt kuu teemale. Õppeperioodi lõpus korraldab huvikeskus ümbruskonna kohvikutes laste töödest näituse.

Moering "moelood"


Teeme ringi ümber selle põneva ning ahvatleva teema ning nopime välja sealt parimad palad. Puudutame väga erinevaid  ameteid, mis seout moega. Kord kuus võtame ette mõne rõivaeseme ning uurime, kuidas ja kust see meieni jõudnud on. Moesõnavara, inimese proportsioonid, moejoonis, väike sissejuhatus materjaliõpetusse, õmblemine ning erinevad käsitöötehnikad. Ringi eesmärk on lastele tutvustada, et kleit kaupluses riidepuul võib peita endas väga huvitavat lugu ning võibolla läbinud väga pika teekonna.